Contact:

* Nanguan Grand Mosque 183 Jiuquan Road Chengguan Gansu, 730000 Lanzhou Shi, China  Get directions

Description:

Nanguan Grand Mosque, Lanzhou is a mosque located in Lanzhou.